Profil

RENW AG je aktiven na področju obnovljivih virov energije, zlasti na področju fotovoltaike. Podjetje se ukvarja z energetskimi sončnimi sistemi v Avstriji in v drugih Eropskih državah ter zagotavlja svetovanje v zvezi z razvojem in naložbami v sončne elektrarne.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2010. Na začetku delovanja je bilo potrebno preučiti veliko število projektov. Podjetje ima v Sloveniji nekaj projektov za izgradnjo fotovoltaičnih sistemov na strehah nekaterih nakupovalnih centrov. Poleg tega podjetje uresničuje projekte v Bolgariji, na Češkem in Slovaškem.