Uporaba streh za proizvodnjo energije

Nakupovalni centri / trgovine / skladiščni in logistični centri / zunanja parkirišča

Oddaja streh investitorjem v fotovoltaične -/ sončne sisteme je postal poslovni model v Evropi. Lastniki nepremičnin dajo na razpolago strehe za izgradnjo sočnih sistemov, investitorji pa plačajo najemnino za uporabo površin.

Strehe najamemo najmanj za 25 let.

Najemna pogodba ureja pravice in obveznosti v obdobju obratovanja elektrarne. Prav tako je potrebno narediti tudi vpis služnosti v zemljiško knjigo, ki varuje najemnika in mu daje pravico do uporabe elektrarne v dogovorjenem času. To je hkrati prednost za najemodajalca, saj zaradi zanesljivih in dolgoročnih prihodkov povečuje dobičkonosnost in vrednost objekta.

Pozitivni učinki: Solarni paneli na strehi izkazujejo okoljsko kulturo, podjetniško aktivnost in visoko tehnologijo. Simbolizirajo vizijo in kažejo na skrb za prihodnost, podjetja pa zaradi okoljske odgovornosti obdržijo svoje stranke.

 

Uredimo

 • Statični, fizični in pravni pregled
 • Najemno pogodbo, ki v celoti
  upoštev vaše Interese
 • Načrt investiranja in izgradnjo
  sončnih sistemov preko naših ustaljenih partnerskih omrežij
 • Plačilo za najem

 

Potrebujemo

 • Min. najem za 25 let
 • Tlorise, načrte, fotografije in
  prereze objekta
 • Registracijo služnostne pravice
  v zemljiško knjigo
  Prost dostop do strehe (že v fazi pregleda ustreznosti in stanja
  strehe)
 • Priprava prostora za razsmernike
  in števce

Vaše prednosti


 • Povečevanje prihodkov od nepremičnine
 • Zvišanje vrednosti objekta
 • Varen in ekološko smiseln vir prihodka
 • Dolgoročna najemna pogodba
 • Naredite nekaj za okolje (Zmanjšate izpuste CO2)