Projekt razvoj

  • študija izvedljivosti
  • javni razpis
  • analiza razpisov in izvedba pogodbe

Smo kompetentni partner za vaš projekt od študije izvedljivosti do izbire glavnega izvajalca.